Szerelmi találkozója volt a régi temető úrnak és szegénynek

Krúdy Gyula Szindbád kötetét/regényét/novelláit a magyar irodalom legkülönlegesebb alkotásainak tartják. A Szindbád-csokrot olyan elbeszélések alkotják, melyek összerendezése különböző kiadásokban más és más. Változnak a sorrendjeik, itt-ott betoldásokkal és kihagyásokkal találkozunk. Vannak olyan kötetek, melyek összetett kisregényeknek számítanak, mások viszont elbeszélőciklusok. Az általam olvasott Szindbád ifjúsága is egy az összetett regények közül. Két kiadása jelent meg, az egyik 1911-ben, a másik pedig 1925-ben, mindkettő Krúdy életében.

“férfiú, ki sokfelé bolyongott”

Szindbád alakja, mint a sokat látott, sokat utazó hajós a világirodalomban sem ismeretlen. Nyilvánvaló, hogy Odüsszeusz volt a minta, de James Joyce Ulyssesében is megtaláljuk a bolyongó hajóst, mégpedig úgy, hogy egyszer főhősét, Leopold Bloomot, Sindbad-nak nevezi.
Sokan Szindbádot az Ezeregyéjszaka meséihez kötik. Természetesen, ott is megjelenik, Krúdy azonban még nem ismerte e mű magyar fordítását, tehát valószínűleg nem onnan vette át.

“elindult megkeresni emlékeit”

Szindbádot az író irodalmi alakmásának is nevezhetjük. Ez az alak az emlékek utasa, emlékei hőse: Egy dekadens, átmeneti korban hagyott ifjúság emlékeinek felkeresésére indul, minden egyes novella kezdetén. Fontos megemlíteni, hogy hiába az utazás, az adott település pompája, érdekessége, a fókuszban általában egy nő, egy szerelem áll. Emlékei a hódítások emlékei, a szerelemről, a nőről és a férfiról szólnak. Szindbád nem csupán az időben, az emlékek között és városból városba bolyong, hanem nőkről nőkre is. Hősszerelmesként látjuk, aki képtelen megmaradni egyetlen szerelemnél.

Krúdynál megfigyelhető a kor pszichológiához való hozzáállása: az emlékezet folyamatában kiemelkedő szerepet kap a psziché. Az emlékezés cselekedete maga is éppen annyira fontos, mint az emlék tárgya. Emberi léte, vagyis a múltja, pedig azáltal kap hitelességet és érvényességet, hogy visszaemlékszik rá. Ezt egészíti ki a fantázia, mely elengedhetetlen kelléke a Szindbád-elbeszéléseknek.

forrás: Moly.hu, Irodalmi Magazin, Pinterest

– Szerelem – kezdte Szindbád azon a régi szélhámos hangon, amelynek hallatára nyeregben száguldó svindlerek, feldühödött apák és férjek pisztolyai elől menekülő nőcsábítók jutnak az emberek eszébe, d nem a nőkébe, akik ezeket a hangokat meghallják.
– Szerelem – ismételte lágyan tremolázva, hogy a hallgató azt hihette volna, hogy az előadó öngyilkossági tervének végrehajtása végett jött éppen ebbe a városba, ahol majd egy sírkeresztre ráborulva megtalálják holttestét.
– Szerelem – búgott fel még egyszer Szindbád, miközben a kávédaráló halkan pörgött, duruzsolt, döngicsélt, mint a szép, nyugodalmas, hosszú élet hangja, amely a csendesen parázsló baracktuskók puffanásai mellett hangzik.