Jött az ősz. A kert elszomorodott. Együtt temettük el a rózsákat.

Gozsdu Elek: Köd

Valahol a 19. század végén, egy vidéki magyar faluban, a kastély ura meghal. Feleségét, a gyönyörű és fiatal Olgát, valamint kislányukat, Miriamot, a temetés után egy évvel, a gyászmisén pillantjuk meg először. A fekete ruhát viselő, a gyászidőszakot még le nem záró család tagjai még, Márta, Olga mostohanővére, annak férje, Viktor, valamint két kislányuk. A szertartást egy fekete fecske berepülés szakítja meg, mely a családot nevetésre, az imádkozókat megbotránkoztatásra kényszeríti.

Néhány fejezet után az olvasó számára is világossá válik, hogy az idilli kép korántsem eszményi, komoly konfliktus húzódik a família tagjai között. Habár a cselekmény és a párbeszédek játékosságot feltételeznek, a feszültség nem oldódik. A szerelmi négyszög, mely megfertőzi mindnyájuk életét, a főhősök számára megoldhatatlan. Csehovi hősök ők, a cselekvőképtelen “felesleges ember” mintái, kik vidéken élik unalmas életüket. A köd pedig, ami nemcsak a természetet uralja, hanem a kastély és a benne lakók életét is meghatározza, kilátástalanságot és változtathatatlanságot ígér, így szereplőink életét ha maguk nem is, de a természet befolyásolja, vakokká válnak és elzárja őket. Nem csupán a köd az egyetlen metafora, de a gólya, mint repülni képtelen rabmadár, valamint a madár-motívum is központi szerepet kap.

Gozsdut a “magyar Turgenyevnek” is szokták nevezni. Ez az orosz hatás a kisregényben is megfigyelhető: szereplőink orosz neveket viselnek, a kallódó nemes és a vidéki kúria megjelenése, valamint a zene és a tájábrázolás fontossága.

Gozsdu Elek munkásságára a naturalizmus és szimbolizmus gyakorolt hatást. Naturalizmusát legfőképpen a társadalmi meghatározottság kutatása, szimbolizmusát pedig a metaforikusan építkező szöveg képviseli. Ez a kettőség magánéletében is jelen van, hisz irodalmi pályája mellett, mely csupán három évig tartott, bíróként dolgozott tovább.